INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Úřad je pro veřejnost od 20. 4. 2020 otevřen, nicméně musí se stále dodržovat v souvislosti s nouzovým stavem upravená pravidla provozu. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail, datová schránka). Vstup do budov úřadu je možný POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ ČI E-MAILOVÉ DOHODĚ. Výkon státní správy na odborech je v době trvání nouzového stavu vykonáván v plném rozsahu při respektování stanovených opatření – omezení přímého kontaktu s veřejností, zvýšené hygienické bezpečnosti (osobní, prostorové i dotykových ploch) a chránění dýchacích cest jejich zahalením. Kontakty na zaměstnance naleznete zde: https://www.pocernice.cz/urad/kontakty/uredni-hodiny. Osobní blahopřání jubilantům a vítání občánků jsou do odvolání zrušeny. Svatební obřady se mohou konat do 100 osob přítomných na obřadu.

ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL

Od 11. května je možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Dále je možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách max. 15 účastníků. Od pondělí 25. května 2020 se mohou vzdělávání ve školách účastnit i žáci prvního stupně. Souběžně k tomuto datu budou otevřeny všechny mateřské školky zřizované MČ Praha 20 – Horní Počernice. Na mateřskou školku se neuplatňuje omezení 15 dětí. Dítě spadající do rizikové skupiny může školku navštěvovat. O návratu dětí do škol a školek rozhodují rodiče. Školní docházka bude dobrovolná. Rodiče, kteří mají zájem o docházku dětí do škol, musí dát ředitelům vědět v případě žáků 1. stupně do 18. května. Sledujte proto pečlivě webové stránky škol a mateřských školek, kde najdete všechny potřebné informace o obnovení provozu a jejích podmínkách! V souvislosti se znovuobnovením provozu ZŠ a MŠ bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. Úřad městské části Praha 20 zajišťuje základním školám a mateřským školkám dostatečné množství dezinfekce. Pro zaměstnance základních a mateřských škol jsou připravené ochranné obličejové štíty, ochranné brýle, roušky.

Informace jsou platné k 11. květnu 2020.

KNIHOVNA

Knihovna je otevřená. Volný výběr knih je omezen na dobu max.15 minut na každého čtenáře. Nadále je nutné dodržovat přísnější hygienická nařízení – vstup do knihovny je možný v omezeném počtu 3 čtenářů na oddělení beletrie, a po 2 čtenářích v oddělení pro děti a v oddělení naučné literatury. Až do odvolání není v knihovně umožněn přístup na internet. Více informací na: https://www.knihovnapocernice.cz

CHVALSKÝ ZÁMEK

Chvalský zámek je otevřen. Výstava večerníčků Zdeňka Smetany je prodloužena do neděle 14. června. Více informací na: http://www.chvalskyzamek.cz

DIVADLO

Některá představení byla přeložena. Vstupenky proto zůstávají v platnosti. Pokud vám nový termín uvedení nevyhovuje, vstupné vám bude vráceno. Vstupenky je možné vrátit do 15. srpna. Pokladna bude otevřená od 26. května a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.00 do 19.00 hod. V divadle je otevřena výstava a zahrádka divadelní kavárny. Více informací na: http://www.divadlopocernice.cz

OBCHODY

Většina obchodů je otevřena. Pro seniory zůstává vymezená doba pro nákup. V obchodech nad 500 m2 (všechny supermarkety v Horních Počernicích) jim je vyhrazená doba od 8 do 10 hodin.

RESTAURACE

Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek mohou být otevřeny.

OŠETŘOVNÉ

Vláda schválila prodloužení ošetřovného po celou dobu uzavření škol. Dostat jej bude možné na děti až do věku 13 let. Čerpat ošetřovné budou moci i OSVČ. Více informací zde: www.mpo.cz/osetrovneOSVC

SPORTOVIŠTĚ

Všechna sportoviště jsou otevřena.

MOBILNÍ TOALETY A PÍTKA

Na veřejném prostranství nejsou mobilní toalety přistaveny, pítka nejsou, s ohledem na zdraví občanů, zprovozněna.

ROUŠKY

Platí zákaz vycházení bez roušky, respirátoru, šály či šátku. Zakrytí úst a nosu je povinné všude ve veřejném prostoru s výjimkou běhu či jízdě na kole a dětí do 7 let.

Informace jsou platné k 11. květnu 2020.

Informace jak zacházet s použitými rouškami v domácnostech naleznete na našich web. stránkách: www.pocernice.cz/obcan-2/koronavirus/

VÝDEJ DEZINFEKCE NA RUCE A ROUŠEK

Každou středu od 16:00 do 18:30 hodin probíhá výdej dezinfekce na ruce a roušek zdarma. Skauti ze Střediska Oheň Horní Počernice na Vás čekají v těchto lokalitách: 1. Chvalská tvrz 2. Parkoviště u mateřské školy Spojenců 3. Šanovská – U Kapličky, Svépravice 4. Ve Žlíbku / V Slavětíně - u poštovní schránky 5. Úřad MČ Praha 20, Mezilesí, parkoviště před úřadem 6. Park u Divadla Horní Počernice 7. Křovinovo náměstí (u mateřské školy) 8. Bártlova / Na Staré silnici, u čističky (aut. zast. Čertousy)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MČ PRAHA 20

 Pečovatelská služba Praha 20 poskytuje úkony pečovatelské služby v nejnutnějším základním rozsahu. Pečovatelská služba: Provádí pomoc při úkonech nezbytné osobní hygieny, dovoz oběda v jednorázových obalech, běžný nákup, v nejnutnějších situacích pochůzky – donáška léků z lékárny. Kontakty: Mgr. Olga Švrčulová, tel.: 724 829 333, 271 071 799 Ing. Monika Brzkovská, tel.: 604 554 194, 271 071 640

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA A KOMPOSTÁRNY

Sběrný dvůr v ul. Chvalkovická 3 a komunitní kompostárna (při ulici Božanovská) jsou otevřeny v obvyklé provozní době.

POMOC LIDEM V SOUČASNÉ SITUACI

Žádáme občany, aby nebyli lhostejní ke svému okolí a pokud vědí o někom, kdo by potřeboval pomoci, oznamte to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

E-mail: urad@pocernice.cz

Telefon: 724 829 333, 604 554 194

KRIZOVÁ POMOC – kontakty pro různé krizové životní situace: www.pocernice.cz/app/uploads/2020/03/Kontakty-krizov%C3%A1-pomoc.pdf


Za celý tým Prahy 20 Mgr. Petr Měšťan, starosta