ČTYŘI SVĚTY

9. 9. - 11. 10. 2020

Vystavují: Martin Gaja, Dominika Hrňová, Václav Návrat a Bohumír Starý.

 

Martin Gaja

Zabývá se tvorbou soch z různých materiálů, kámen, dřevo, pálená hlína, kov, modelování podle modelu, polychromování dřevěných soch, odlévání do sádry nebo jiných materiálů. Kamenosochařská výzdoba v architektuře, návrhy a realizace pomníků na zakázku. Výzdoba tesařských prvků v architektuře, sloupy, trámy a podobně. Řezbářská výzdoba nábytku nebo tvorba masivního nábytku na zakázku, tvorba betlémů a jiných řezbářských prací. Dále se věnuje kresbě a malbě i podle modelu nebo v krajině.

Vytvořil dřevěné oltáře ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, tamtéž pomník pro evangelického faráře a spisovatele Jana Karafiáta i sochu archanděla Michaela. Dále spolupracoval se Sdružením pro rozvoj Soláně, tvorbou několika soch v projektu Valašská zahrada - Valašská krajina.


Dominika Hrňová

Studentka Akademie výtvarných umění v Praze v ateliru profesora Martina Mainera.


Václav Návrat

Je houslistou, skladatelem a malířem, jednou z vůdčích osobností světa autentické interpretace staré hudby v Čechách.

Vystudoval housle na Konzervatoři v Ostravě (u prof. Josefa Sochora) a poté Akademii múzických umění v Praze (ve třídě prof. Antonína Moravce). Současně už od dětství projevoval také výtvarné vlohy a soukromě studoval u malíře J. Drhy. Nyní se vyjadřuje především olejomalbou kombinovanou s temperou, akrylem, pastelem nebo koláží. Jde o symbolistní malbu s prvky víceznačného vidění reality, rád využívá také postupy op-artu s hypnotizujícími zrakovými klamy a vzrušivým chvěním na hranách barev. Václav Návrat je součástí výtvarné skupiny In signum a členem Unie výtvarných umělců. Zúčastnil se mnoha společných výstav v Česku i v cizině, uspořádal více než 20 samostatných výstav.

 

Bohumír Starý

Vystudoval hereckou konzervatoř v Ostravě. V mnoha filmech se objevil pouze ve vedlejších rolích, avšak dnes je to spíše divadelní herec, produkční, moderátor a malíř.

 

Výstava bude zahájena 9. září v 18 hodin slavnostní vernisáží, kterou uvede herec Jan Přeučil. Václav Návrat zahraje vlastní skladbu Zlatý řez pro sólové housle.