Nabídka kurzů pro školní rok 2019/ 2020

1. pololetí ( září - leden)


Výuka jazykových kurzů probíhá v kulturním středisku DOMEČEK , Votuzská 12

 

1. pololetí začínáme v týdnu od 16. 9. 2019 a končíme 31. ledna 2020. Z kurzovného je odečten týden 16. - 19. 12. 1919, slouží k náhradě neodučených hodin.

Obsazování volných míst je možné i po zápisu.

 

Placení kurzovného je možné pouze v hotovosti 

 

U každého kurzu je uveden počet hodin a cena za pololetí. Cena kurzů je stanovena na uvedený minimální a maximální počet žáků v  kurzu, který je nutné dodržet. Pokud se kurz obsadil pod stanovený minimální počet žáků, je možné ho zachovat s doplatkem kurzovného nebo hodinovou úpravou.V některých případech jsme nuceni nedostatečně obsazený kurz zrušit a nabídnout jiný odpovídající kurz, případně vrátit kurzovné.

 

Veškeré organizační záležitosti s vámi ochotně projednáme v  úředních hodinách : pondělí - čtvrtek 16.00 - 19.00 hodin

telefon: 281920339, mob.: 605017566

Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu a věříme, že budete s výukou a lektoryv našich kurzech spokojeni.

 

 

ANGLIČTINA KONVERZACE


 

 

AK/2 KONVERZACE PRO POKROČILÉ / stupeň 2 (Intermediate Plus)

frekvence : 1x týdně hodinovka (60 minut)

učebnice: bez učebnice

1. pololetí šk.roku: 2019/20

2.469 Kč cena kurzu včetně DPH

2.040 Kč kurzovné (17x 120,- Kč)

429 Kč DPH 21%

min. a max. počet žáků v kurzu: 3 - 4

lektorka: Bc. Veronika Čermáková

výuka 17x: čtvrtek 18:45– 19:45

zahájení 19. 9. 2019

 

 

AK/3 KONVERZACE PRO POKROČILÉ/ stupeň 3 (Upper-intermediate)

frekvence : 1x týdně školní dvouhodinovka (90 minut)

učebnice: bez učebnice

1. pololetí šk.roku: 2019/20

2.469 Kč cena kurzu včetně DPH

2.040 Kč kurzovné (17x 120,- Kč)

429 Kč DPH 21%

min. a max. počet žáků v kurzu: 5 - 7

lektorka: Mgr. Kristýna Flanderová

výuka 17x: středa 18.30 – 20.00

zahájení 18. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavolejte nám

Kulturní středisko Domeček

Tel: 281 920 339

Podkladna divadla

Tel: 281 860 174

Divadlo Horní Počernice

Tel: 281 920 326

 

Zřizovatel:

MČ Praha 20

Děkujeme Tiskárně V. Fabiána z Horních Počernic za celoroční podporu při tisku programů divadla.