Nabídka kurzů pro školní rok 2018/ 2019

2. pololetí ( únor - červen)

 

Výuka jazykových kurzů probíhá v kulturním středisku DOMEČEK , Votuzská 12

 

2. pololetí začínáme v týdnu od 4. 2. 2019 a končíme v týdnu od 10 .6.2019, posledních 14 dní v červnu slouží k nahrazení neodučených hodin v tomto pololetí.

 

Placení kurzovného je možné pouze v hotovosti 

pondělí – čtvrtek 16:00 – 19:00 hodin

 

Z kurzovného je odečten týden: 18. 2. - 24. 2. 2019 (jarní prázdniny), některé kurzy mají odečteny další hodiny z důvodu nepřítomnosti lektora.

 

Obsazení volných míst v kurzech - zápis od 28.1.2019

 

 

U každého kurzu je uveden počet hodin a cena za pololetí. Cena kurzů je stanovena na uvedený minimální a maximální počet žáků v  kurzu, který je nutné dodržet. Pokud se kurz obsadil pod stanovený minimální počet žáků, je možné ho zachovat s doplatkem kurzovného nebo hodinovou úpravou.V některých případech jsme nuceni nedostatečně obsazený kurz zrušit a nabídnout jiný odpovídající kurz, případně vrátit kurzovné.

 

Veškeré organizační záležitosti s vámi ochotně projednáme v  úředních hodinách : pondělí - čtvrtek 16:00 - 19:00 hodin

telefon: 281920339, mob.: 605017566

Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu a věříme, že budete s výukou a lektoryv našich kurzech spokojeni

 

ANGLIČTINA KONVERZACE

AK/1 KONVERZACE PRO POKROČILÉ - OBSAZENO

frekvence : 1x týdně školní dvouhodinovka (90 minut)

učebnice: bez učebnice

2. pololetí šk.roku: 2018/2019 odečteno - 1x

2.323 Kč cena kurzu včetně DPH

1.920 Kč (17x 120,-Kč)

   403 Kč DPH 21%

min. a max. počet žáků v kurzu: 5 - 7

lektorka: Mgr. Kristýna Flanderová

výuka 16x: středa 18:30 – 20:00

zahájení 6. 2. 2019

 

 

 

ANGLIČTINA KONVERZACE

AK/2 KONVERZACE PRO POKROČILÉ

frekvence : 1x týdně školní dvouhodinovka (90 minut)

učebnice: bez učebnice

2.pololetí šk.roku: 2018/2019 odečteno - 1x

2.614 Kč cena kurzu včetně DPH

2.160 Kč (17x 120,-Kč)

  454,-Kč DPH 21%

min. a max. počet žáků v kurzu: 5 - 7

lektorka: Bc. Veronika Čermáková

výuka 18x: čtvrtek 18:45 – 20:15

zahájení 7. 2. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavolejte nám

Kulturní středisko Domeček

Tel: 281 920 339

Podkladna divadla

Tel: 281 860 174

Divadlo Horní Počernice

Tel: 281 920 326

Děkujeme Tiskárně V. Fabiána z Horních Počernic za celoroční podporu při tisku programů divadla.