Nabídka kurzů pro školní rok 2018/ 2019

2. pololetí ( únor - červen)

 

Výuka jazykových kurzů probíhá v kulturním středisku DOMEČEK , Votuzská 12

 

2. pololetí začínáme v týdnu od 4. 2. 2019 a končíme v týdnu od 10 .6.2019, posledních 14 dní v červnu slouží k nahrazení neodučených hodin v tomto pololetí.

 

Placení kurzovného je možné pouze v hotovosti od 7. 1. – 24. 1. 2019

pondělí – čtvrtek 16:00 – 19:00 hodin

 

Z kurzovného je odečten týden: 18. 2. - 24. 2. 2019 (jarní prázdniny), některé kurzy mají odečteny další hodiny z důvodu nepřítomnosti lektora.

 

Obsazení volných míst v kurzech - zápis od 28.1.2019

 

 

U každého kurzu je uveden počet hodin a cena za pololetí. Cena kurzů je stanovena na uvedený minimální a maximální počet žáků v  kurzu, který je nutné dodržet. Pokud se kurz obsadil pod stanovený minimální počet žáků, je možné ho zachovat s doplatkem kurzovného nebo hodinovou úpravou.V některých případech jsme nuceni nedostatečně obsazený kurz zrušit a nabídnout jiný odpovídající kurz, případně vrátit kurzovné.

 

Veškeré organizační záležitosti s vámi ochotně projednáme v  úředních hodinách : pondělí - čtvrtek 16:00 - 19:00 hodin

telefon: 281920339, mob.: 605017566

Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu a věříme, že budete s výukou a lektoryv našich kurzech spokojeniN2 LEHCE POKROČILÍ A FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI

frekvence: 1x týdně hodina (60 minut)

učebnice: Němčina pro jazykové školy 1/ 7. lekce

2.pololetí šk.roku : 2018/2019 odečteno - 2x

1.815 Kč cena kurzu včetně DPH

1.500 Kč kurzovné ( 15x 100,- Kč)

   315 KčDPH 21%

min./max.počet žáků v kurzu 4 - 6

lektorka: PeadDr. Jana Lišková

výuka 15x: středa 17:30 – 18:30

zahájení 6. 2. 2019

 

 

N4 MÍRNĚ POKROČILÍ

frekvence: 1x týdně hodina (60 minut)

učebnice: Němčina pro jazykové školy 2/ 6. lekce

2. pololetí šk.roku : 2018/2019 odečteno - 2x

1.997 Kč cena kurzu včetně DPH

1.650 Kč kurzovné (17x 110,- Kč)

   347 Kč DPH 21%

min./max.počet žáků v kurzu 4 - 6

lektorka: PeadDr. Jana Lišková

výuka15x: středa 18:30 – 19:30

zahájení 6. 2. 2019

 

 

Veškeré organizační záležitosti s vámi ochotně projednáme od pondělí do čtvrtka mezi 17:00 a 19:00

 

telefon: 281 920 339, mobil: 605 017 566

 

e-mail: urbanova@divadlo pocernice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavolejte nám

Kulturní středisko Domeček

Tel: 281 920 339

Podkladna divadla

Tel: 281 860 174

Divadlo Horní Počernice

Tel: 281 920 326

Děkujeme Tiskárně V. Fabiána z Horních Počernic za celoroční podporu při tisku programů divadla.