Nabídka kurzů pro školní rok 2019/ 2020

1. pololetí ( září - leden)

 

Zápis do kurzů na školní rok 2019/ 20 se koná 2. - 12. září v Divadle Horní Počernice. Vždy od pondělí do čtvrtka od 15.00 do 19.00 hodin.


Výuka jazykových kurzů probíhá v kulturním středisku DOMEČEK , Votuzská 12

 

1. pololetí začínáme v týdnu od 16. 9. 2019 a končíme 31. ledna 2020. Z kurzovného je odečten týden 16. - 19. 12. 1919, slouží k náhradě neodučených hodin.

Obsazování volných míst je možné i po zápisu.

 

Placení kurzovného je možné pouze v hotovosti 

 

U každého kurzu je uveden počet hodin a cena za pololetí. Cena kurzů je stanovena na uvedený minimální a maximální počet žáků v  kurzu, který je nutné dodržet. Pokud se kurz obsadil pod stanovený minimální počet žáků, je možné ho zachovat s doplatkem kurzovného nebo hodinovou úpravou.V některých případech jsme nuceni nedostatečně obsazený kurz zrušit a nabídnout jiný odpovídající kurz, případně vrátit kurzovné.

 

Veškeré organizační záležitosti s vámi ochotně projednáme v  úředních hodinách : pondělí - čtvrtek 16.00 - 19.00 hodin

telefon: 281920339, mob.: 605017566

Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu a věříme, že budete s výukou a lektoryv našich kurzech spokojeni

 

 

 

RUŠTINA

 

R1 ZAČÁTEČNÍCI

frekvence: 1x týdně školní dvouhodinovka (90 minut)

učebnice: Klass! 1 (učebnice pro střední školy)

1. pololetí šk.roku: 2019/20

2.178 Kč cena kurzu včetně DPH

1.800 Kč kurzovné (15x 120,- Kč)

378 Kč DPH 21%

min./max. počet žáků v kurzu 6 - 8

lektorka: PhDr. Jana Kmeťová

výuka 15: úterý 18:30 – 20:00

zahájení 1. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavolejte nám

Kulturní středisko Domeček

Tel: 281 920 339

Podkladna divadla

Tel: 281 860 174

Divadlo Horní Počernice

Tel: 281 920 326

Děkujeme Tiskárně V. Fabiána z Horních Počernic za celoroční podporu při tisku programů divadla.