Nabídka kurzů pro školní rok 2019/ 2020

1. pololetí ( září - leden)

 


Výuka jazykových kurzů probíhá v kulturním středisku DOMEČEK , Votuzská 12

 

1. pololetí začínáme v týdnu od 16. 9. 2019 a končíme 31. ledna 2020. Z kurzovného je odečten týden 16. 19. 12. 1919, slouží k náhradě neodučených hodin.

Obsazování volných míst je možné i po zápisu.

 

Placení kurzovného je možné pouze v hotovosti 

 

U každého kurzu je uveden počet hodin a cena za pololetí. Cena kurzů je stanovena na uvedený minimální a maximální počet žáků v  kurzu, který je nutné dodržet. Pokud se kurz obsadil pod stanovený minimální počet žáků, je možné ho zachovat s doplatkem kurzovného nebo hodinovou úpravou.V některých případech jsme nuceni nedostatečně obsazený kurz zrušit a nabídnout jiný odpovídající kurz, případně vrátit kurzovné.

 

Veškeré organizační záležitosti s vámi ochotně projednáme v  úředních hodinách : pondělí - čtvrtek 16:00 - 19:00 hodin

telefon: 281920339, mob.: 605017566

Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu a věříme, že budete s výukou a lektoryv našich kurzech spokojeni.

 


 

ŠPANĚLŠTINA - DOSPĚLÍŠ1 ZAČÁTEČNÍCI

frekvence: 1x týdně školní dvouhodinovka (90 minut)

učebnice: Aventura 1 / 1. lekce

1. pololetí šk.roku: 2019/20

2.469 Kč cena kurzu včetně DPH

2.040 Kč kurzovné (17x 120,- Kč)

429 Kč DPH 21%

min./max. počet žáků v kurzu 6 - 8

lektorka: PhDr. Jana Kmeťová

výuka 17x: úterý 17:00 – 18:30

zahájení 17. 9. 2019

 

 

Š2 LEHCE POKROČILÍ

frekvence: 1x týdně školní dvouhodinovka (90 minut)

učebnice: Aventura 1 / 9. lekce

1. pololetí šk.roku: 2019/20

2.323 Kč cena kurzu včetně DPH

1.920 Kč kurzovné (16x 120,- Kč)

403 Kč DPH 21%

min./max. počet žáků v kurzu 3 - 5

lektorka: PhDr. Jana Kmeťová

výuka 16x: pondělí 18:30 – 20:00

zahájení 16. 9. 2019

 

 

Š3 MÍRNĚ POKROČILÍ

frekvence: 1x týdně školní dvouhodinovka (90 minut)

učebnice: Aventura 2/ 1. lekce

1. pololetí šk.roku: 2019/20

2.323 Kč cena kurzu včetně DPH

1.920 Kč kurzovné (16x 120,- Kč)

403 Kč DPH 21%

min./max. počet žáků v kurzu 6 - 8

lektorka: PhDr. Jana Kmeťová

výuka 16x: pondělí 17:00 – 18:30

zahájení 16. 9. 2019

 

 

Veškeré organizační záležitosti s vámi ochotně projednáme od pondělí do čtvrtka mezi 17:00 a 19:00

 

telefon: 281 920 339, mobil: 605 017 566

 

e-mail: urbanova@divadlo pocernice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placení kurzovného na 2. pololetí od 15.1. – 31.1.2018 vždy pondělí - čtvrtek 17:00 -19:00 hodin

Odečten týden jarních prázdnin 12.2.-16.2.2018 a u některých kurzů odečty z důvodu nepřítomnosti lektora

 

Zavolejte nám

Kulturní středisko Domeček

Tel: 281 920 339

Podkladna divadla

Tel: 281 860 174

Divadlo Horní Počernice

Tel: 281 920 326

 

Zřizovatel:

MČ Praha 20

Děkujeme Tiskárně V. Fabiána z Horních Počernic za celoroční podporu při tisku programů divadla.