Výuka jazykových kurzů probíhá v kulturním středisku DOMEČEK , Votuzská 12

 

 

Placení kurzovného je možné pouze v hotovosti 

pondělí – čtvrtek 16:00 – 19:00 hodin

 

Veškeré organizační záležitosti s vámi ochotně projednáme v  úředních hodinách : pondělí - čtvrtek 16:00 - 19:00 hodin

telefon: 281920339, mob.: 605017566

Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu a věříme, že budete s výukou a lektoryv našich kurzech spokojeni


VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU


(podmínkou účasti je věk nad 50 let)


Téma: LIDSKÉ ZDRAVÍ

Semestr: 6 přednášek

cena 445 Kč včetně DPH za semestr

 300 Kč studijní poplatek

         145 Kč kurz VU3V s DPH 21%

výuka : pondělí 14:00 – 15:00

Termíny přednášek: 4. února, 18. února, 4. března, 18. března, 1. dubna a 15. dubna

 

Lektorka: Mgr. Alžběta Cibochová

 

 

Společná výuka probíhá 1x za 14 dní, každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek.

Podmínkou úspěšného absolvování semestru je minimálně  80% účast na společné výuce a vypracování testu.

Přerušit studium je možné kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody).

Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU, kde si převezme "Osvědčení o absolutoriu VU3V".

Absolventi cyklu mohou následně pokračovat studiem nového cyklu, výběrem dalších šesti tematických kurzů.

Zavolejte nám

Kulturní středisko Domeček

Tel: 281 920 339

Podkladna divadla

Tel: 281 860 174

Divadlo Horní Počernice

Tel: 281 920 326

Děkujeme Tiskárně V. Fabiána z Horních Počernic za celoroční podporu při tisku programů divadla.