Zápis do kurzů na 2. pololetí školního roku 2019/ 20 probíhá do 30. ledna v KS Domeček vždy od pondělí do čtvrtka od 15.00 do 19.00 hodin.

 

Výuka probíhá v kulturním středisku DOMEČEK , Votuzská 12

 

Placení školného je možné pouze v hotovosti 

pondělí – čtvrtek 16:00 – 19:00 hodin

 

Veškeré organizační záležitosti s vámi ochotně projednáme v  úředních hodinách : pondělí - čtvrtek 16:00 - 19:00 hodin

telefon: 281920339, mob.: 605017566

Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu a věříme, že budete s výukou a lektory v našich kurzech spokojeni


VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU


(podmínkou účasti je věk nad 50 let)

 

Téma: Leonardo da Vinci (1452 - 1519)

Semestr: 6 přednášek

cena 445 Kč včetně DPH za semestr

300 Kč studijní poplatek

145 Kč kurz VU3V s DPH 21%

výuka : pondělí 14:00 – 15:00 (1 x za 14 dní)

Termíny přednášek:

    10. a 24. února

   9. a 2. března

   6. a 20. dubna

 

Lektorka: Mgr. Alžběta Cibochová

 

Společná výuka probíhá 1x za 14 dní, každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek.

Podmínkou úspěšného absolvování semestru je minimálně  80% účast na společné výuce a vypracování testu.

Přerušit studium je možné kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody).

Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU, kde si převezme "Osvědčení o absolutoriu VU3V".

Absolventi cyklu mohou následně pokračovat studiem nového cyklu, výběrem dalších šesti tematických kurzů.

Zavolejte nám

Kulturní středisko Domeček

Tel: 281 920 339

Podkladna divadla

Tel: 281 860 174

Divadlo Horní Počernice

Tel: 281 920 326

 

Zřizovatel:

MČ Praha 20

Děkujeme Tiskárně V. Fabiána z Horních Počernic za celoroční podporu při tisku programů divadla.