Nabídka kurzů pro školní rok 2018/ 2019

 2. pololetí ( únor - červen)

  

Výuka jazykových kurzů probíhá v kulturním středisku DOMEČEK , Votuzská 12

 

2. pololetí začínáme v týdnu od 4. 2. 2019 a končíme v týdnu od 10 .6.2019, posledních 14 dní v červnu slouží k nahrazení neodučených hodin v tomto pololetí.

 

Placení kurzovného je možné pouze v hotovosti od 7. 1. – 24. 1. 2019

 

pondělí – čtvrtek 16:00 – 19:00 hodin

 

Z kurzovného je odečten týden: 18. 2. - 24. 2. 2019 (jarní prázdniny), některé kurzy mají odečteny další hodiny z důvodu nepřítomnosti lektora.

 

Obsazení volných míst v kurzech - zápis od 28.1.2019

 

U každého kurzu je uveden počet hodin a cena za pololetí. Cena kurzů je stanovena na uvedený minimální a maximální počet žáků v kurzu, který je nutné dodržet. Pokud se kurz obsadil pod stanovený minimální počet žáků, je možné ho zachovat s doplatkem kurzovného nebo hodinovou úpravou.V některých případech jsme nuceni nedostatečně obsazený kurz zrušit a nabídnout jiný odpovídající kurz, případně vrátit kurzovné.

 

Veškeré organizační záležitosti s vámi ochotně projednáme v úředních hodinách : pondělí - čtvrtek 16:00 - 19:00 hodin

 

telefon: 281920339, mob.: 605017566

 

Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu a věříme, že budete s výukou a lektoryv našich kurzech spokojeni.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

 

KURZY školní rok 2018/2019 - 1.pololetí ( září 2018 – leden 2019 )

Výuka jazykových kurzů v našem středisku DOMEČEK , Votuzská 322

Zápis do kurzů od 3.9 – 13.9.2018

pondělí – čtvrtek 15:00 – 19:00 hodin

Divadlo Horní Počernice

 

Placení - kurzovné se platí pouze v hotovosti

Výuka začíná v týdnu od 17.9.2018

 

V tomto pololetí odečteno z kurzovného

- 17.12.2018 – 20.12.2018 (nahrazení neodučených hodin v tomto pololetí)

- 24.12 .2018 - 4. 1.2019 (vánoční prázdniny)

výuka opět začíná 7.1.2019

 

Druhé pololetí školního roku 2018/19 začíná 1.2.2019

 

U každého kurzu je uveden počet hodin a cena za pololetí.

Cena kurzů je stanovena na uvedený minimální a maximální počet žáků

v  kurzu, který je nutné dodržet.

Pokud se kurz obsadil pod stanovený minimální počet žáků, je možné ho zachovat s doplatkem kurzovného nebo hodinovou úpravou.

V některých případech jsme nuceni nedostatečně obsazený kurz zrušit a nabídnout jiný odpovídající kurz, případně vrátit kurzovné.

 

Veškeré organizační záležitosti s vámi ochotně projednáme v  úředních hodinách : pondělí - čtvrtek 17:00 - 19:00 hodin

telefon: 281920339, mob.: 605017566

Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu a věříme, že budete s výukou a lektory

v našich kurzech spokojeni

 

Za kolektiv lektorů a vedení KC Horní Počernice Eva Urbanová

 

Zavolejte nám

Kulturní středisko Domeček

Tel: 281 920 339

Podkladna divadla

Tel: 281 860 174

Divadlo Horní Počernice

Tel: 281 920 326

Děkujeme Tiskárně V. Fabiána z Horních Počernic za celoroční podporu při tisku programů divadla.