Virtuální univerzita 3. věku

Domů / Virtuální univerzita 3. věku

Studia se mohou účastnit občané České republiky důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.

Téma: Cestování - co jste možná nevěděli

Semestr: 6 přednášek
cena 594 Kč včetně DPH za semestr
400 Kč studijní poplatek
194 Kč kurz VU3V s DPH 21%
výuka : pondělí 13:30 – 15:30 (1 x za 14 dní)

Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství.

Termíny přednášek:
  • 6. a 20. února 2023
  • 6. a 20. března 2023
  • 13. a 17. dubna 2023

Lektorka: Mgr. Alžběta Cibochová

Společná výuka probíhá 1x za 14 dní, každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek.
Podmínkou úspěšného absolvování semestru je minimálně 80% účast na společné výuce a vypracování testu.
Přerušit studium je možné kdykoliv během semestru / před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody).
Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU, kde si převezme "Osvědčení o absolutoriu VU3V".
Absolventi cyklu mohou následně pokračovat studiem nového cyklu, výběrem dalších šesti tematických kurzů.